Veckoplanering

Undervisningen omfattar 24,5 lärarledda timmar samt minst 10 timmar för arbete med hemuppgifter varje vecka under 6 arbetsdagar, måndag till lördag, i följande ämnen:

Scenframställning 12,5 tim
Fysisk teater 3  tim
Teatersång 2 tim
Röst 1 tim
Afrikansk dans 2 tim
Egna uppgifter 4 tim
Vid fem tillfällen under året ersätts Egna uppgifter av seminarier i Teaterhistoria.

Teaterutbildningen vid Stockholms Elementära Teaterskola pågår under ett läsår. De studerande indelas i en för- och eftermiddagsgrupp. Förmiddagstiderna ligger mellan 10.00 – 13.30 och eftermiddagstiderna ligger mellan 14.30 – 18.00, även heldagar förekommer. Grupperna har gemensamma lektioner i ämnena Afrikansk dans och Egna uppgifter.

Förutom lektionstid tillkommer hemarbetsuppgifter, förberedelse av egna uppspel, andra elevuppspel och teaterbesök.