Veckoplanering

Undervisningen omfattar 25,5 lärarledda timmar samt minst 10 timmar för arbete med hemuppgifter varje vecka under 6 arbetsdagar, måndag till lördag, i följande ämnen:

Scenframställning 10,5 tim
Röst, tal och text 2,5 tim
Akrobatik 2 tim
Dans 2 tim
Sång 2,5 tim
Scenredovisningar 2 tim
Egna uppgifter 4 tim
Teaterhistoria
seminarier
20 tim (fördelade över året)

Utbildningen vid Stockholms Elementära Teaterskola pågår under ett läsår. Grundutbildningen består av en klass som indelas i en för- och eftermiddagsgrupp som går tillsammans under hela året. Förmiddagstiderna ligger mellan 10.00 – 13.30 och eftermiddagstiderna ligger mellan 14.30 – 18.00. Gemensam lektion sker under lördagarna med egna uppgifter.

Förutom lektionstid tillkommer hemarbetsuppgifter, förberedelse av egna uppspel, andra elevuppspel och teaterbesök.