Teaterutbildning 40 v.

Filosofi

Stockholms Elementära Teaterskola bygger sin grundläggande teaterutbildning huvudsakligen på Konstantinj Stanislavskijs idéer och metoder – den psykotekniska metoden.

Undervisning

Undervisningen omfattas av två huvuddelar:
– Den första är den direkta skådespelarutbildningen.
– Den andra inbegriper den allmängiltiga delen av ett konstnärligt arbete utanför scenen.

Den direkta utbildningen består av de fundamentala uppgifterna för teaterskådespeleri. Med hjälp av övningar, improvisationer, lekar och scener får du arbeta med det mest betydelsefulla inom skådespelarkonsten: Handling, association, fantasi, koncentration, föreställningsförmåga, motivation, avslappning, scennärvaro, bejakande och andningsteknik.

Med den allmängiltiga delen av undervisningen menas de övningar och processer som leder till konstnärlig självständighet, självinsikt och självdisciplin. Du kommer dessutom att få arbeta med monolog- och dialogtexter tagna från världsdramatiken och få grunderna i läran om text-, scen-, och pjäsanalys.

Kurslitteratur och undervisning i teater- och dramahistoria ger den grund av humanistisk bildning som, enligt Stockholms Elementära Teaterskola, är ett måste för yrkesskådespelare. Lika viktig är den årslånga erfarenhet av gemensamt arbete med olika studieprojekt som skolan ger. Erfarenheter som ger dig en grunduppfattning om teatertekniken, speciellt i ensemblearbete.

Teaterutbildningen omfattar följande ämnen: Elementära skådespelaruppgifter; Arbete med dialogen; Arbete med rollen; Skådespelarens pjäsanalys; Fysisk teater; Röst; Teatersång; Egna uppgifter; Afrikansk dans och Seminarier i teaterhistoria.

Utbildningen vid Stockholms Elementära Teaterskola pågår under ett läsår (40 veckor).

Förutom det obligatoriska schemat kommer du att deltaga i elevuppspel och teaterbesök.

Mål

Stockholms Elementära Teaterskolas pedagogiska huvudsyfte är att ge eleven grundläggande kunskap att hantera de elementära aspekterna av skådespelarkonsten.