Pågår på set just nu

Intagningsprov till läsåret 18/19 under april månad.

Nästa antagningsdatum är den 7 april för sökande till skolan och den dagen är fullbokad. Vill du söka s.e.t. är nästkommande datum för intagningsprov den 14 april.

Hög tid att söka till s.e.t. läsåret 2018-19!

Nu är det bästa tid att söka till Stockholms Elementära Teaterskola s.e.t. Du som vill söka den ettåriga heltidsutbildningen sänd in din intresseanmälan här via hemsidan. Principen är att intagningsprov äger rum fram till det att alla utbildningsplatser är fyllda. Vi meddelar efter hand nya tillfällen att söka skolan.

Anna Pettersson gästar utbildningen som lärare under vecka 10 och 11!

Vi har glädjen att hälsa Anna Pettersson välkommen till utbildningen som gästlärare under två veckor i mars. Anna är konstnärlig ledare för Strindberg Intima teater. Hon är bejublad skådespelerska och regissör vid de Dramaten och Stadsteatern mfl. teatrar. Se http://www.dramaten.se/medverkande/regissorer/Pettersson-Anna/