Välkommen

s.e.t.- Stockholms Elementära Teaterskola – är en fristående yrkeshögskola för teaterstudier som står under statlig tillsyn och berättigar eleverna till studiestöd.

Grundutbildningen är 1-årig med möjlighet till ett andra år, påbyggnadsåret. Skolan skapades år 1996 av Tomas Neumann och låg då vid Pistolteatern i Stockholm. Från och med 15-e agusti 2011 finns Stockholms Elementära Teaterskola på Blekingegatan 22 på Södermalm.

Stockholms Elementära Teaterskola bygger sin grundläggande utbildning huvudsakligen på Konstantin Stanislavskijs idéer och den psykotekniska metoden. Konstantin Stanislavskij anses vara den moderna skådespelarutbildningens fader.

De studerandes närvaro och arbetsdisciplin betraktas av skolan som de viktigaste förutsättningar att utbildningens mål ska uppnås. Eleverna får möjlighet att arbeta ämnesöverskridande inom skolans kursutbud så att eleven kan utvecklas efter sina förutsättningar och får användning av hela sin förmåga.

Skolan beviljades statligt stöd för kompletterande utbildningar av Skolverket 2007-02-01,(enligt 13 och 14§ 2000:521 Förordningen om statligt stöd för kompletterande utbildningar). Fr. o. m. 2015-07-01 ska utbildningen bedrivas i enlighet med förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar.

Eleverna är berättigade till studiestöd enligt avdelning B1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).

Skolans skolkod hos CSN är 4447.