Välkommen

s.e.t.- Stockholms Elementära Teaterskola – är en fristående studiemedelsberättigande 1-årig teaterutbildning som står under statlig tillsyn.

Efter den 1-åriga utbildningen ges möjlighet att praktisera sina kunskaper i Teater Almas Ensemble.

Skolan skapades år 1996 av Tomas Neumann och låg då vid Pistolteatern i Stockholm. Sedan den 15-e augusti 2011 finns Stockholms Elementära Teaterskola på Blekingegatan 22 på Södermalm.

Stockholms Elementära Teaterskola bygger sin grundläggande utbildning huvudsakligen på Konstantin Stanislavskijs idéer och den psykotekniska metoden. Konstantin Stanislavskij anses vara den moderna skådespelarutbildningens fader.

De studerandes närvaro och arbetsdisciplin betraktas av skolan som de viktigaste förutsättningar att utbildningens mål ska uppnås. Eleverna får möjlighet att arbeta ämnesöverskridande inom skolans kursutbud så att eleven kan utvecklas efter sina förutsättningar och får användning av hela sin förmåga.

Skolan beviljades statligt stöd för kompletterande utbildningar av Skolverket 2007-02-01,(enligt 13 och 14§ 2000:521 Förordningen om statligt stöd för kompletterande utbildningar). Fr. o. m. 2015-07-01 bedrivs utbildningen i enlighet med förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar.

Eleverna är berättigade till studiestöd enligt avdelning B1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).

Skolans skolkod hos CSN är 4447.